MAETAENG ELEPHANT PARK

เว็บไซต์ปางช้างแม่แตง สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงใหม่

ตัวเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ 1 ภาษา คือ ภาษาไทย
จะมีความเป็น Eco-Friendly ใช้โทนสีสบายตา อ่านเข้าใจง่าย
และในตัวเว็บมีติดตั้งระบบ Payment การชำระเงินผ่านเว็บไซต์ส่งไปทางอีเมลลูกค้า
ใช้ระยะเวลาดำเนินการทำเว็บ 2-3 สัปดาห์