VILLA SANPAKOI

เว็บไซต์โรงแรมวิลล่า สันป่าข่อย โรงแรมระดับ 3 ดาว ย่านสันป่าข่อย ถนนเจริญเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตัวเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ 1 ภาษา คือ ภาษาไทย
จะเน้นความเรียบ เข้าใจง่าย รูปภาพสวยเนื้อหาเน้นไปทางข้อมูลที่พักส่วนใหญ่
ใช้ระยะเวลาดำเนินการทำเว็บ 2-3 สัปดาห์