POSH MAGAZINE

เว็บไซต์นิตยสารชื่อดังที่รวบรวมไลฟ์สไตล์ของเหล่าดาราเซเลปในประเทศไทย

ตัวเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ 1 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
จะมีความเรียบหรู ดูโก้ หลักๆเน้นรูปภาพและบทความ
ใช้ระยะเวลาดำเนินการทำเว็บ 2 สัปดาห์