PIMPA PARIS

เว็บไซต์ พิมพา พาริส ดีไซน์เนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น และที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
ที่จบการศึกษาหลักสูตรการตัดเย็บชั้นสูง Haute Couture แบรนด์ดังระดับโลก

ตัวเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ 1 ภาษา คือ ภาษาไทย
จะเน้นทางดีไซน์เรียบง่าย หรู เน้นรูปภาพ เนื้อหาน้อย
ใช้ระยะเวลาดำเนินการทำเว็บ 2 สัปดาห์