INNOBELLE TRADING

เว็บไซต์บริษัทนำเข้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์, เครื่องสำอาง, อาหารเสริมจากทั่วโลก

ตัวเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ 1 ภาษา คือ ภาษาไทย
เนื้อหาจะเน้นตัวข้อมูลและรูปภาพของ Product เป็นหลัก
จะมีหน้า Sale Page รวมอยู่ในตัวเว็บ 1 หน้า
ใช้ระยะเวลาดำเนินการทำเว็บ 3-4 สัปดาห์