CHANG-IN KIMCHI

เว็บไซต์ร้านอาหารเกาหลี ชางอิน กิมจิ กิมจิสูตรออมม่านานกว่า 30 ปี
กิมจิและเครื่องเคียงเกาหลี สำหรับโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำจัดส่งทั่วประเทศ

ตัวเว็บไซต์จะเน้นความสวยงามของเว็บไปในโทนสีแดง มีทั้งข้อมูลและรูปภาพครบถ้วน
ใช้ระยะเวลาดำเนินการทำเว็บ 3-4 สัปดาห์