CHALATTE CHEESE

เว็บไซต์ร้านชาลาเต้ ชีส ร้านขายขนมออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่และจัดส่งได้ทั่วประเทศ

ตัวเว็บไซต์รีดีไซน์โดยปรับโทนสีให้ดูเข้มขึ้น
ในตัวเว็บหลักๆจะมีรายละเอียดสินค้า โปรโมชั่น และสามารถสั่งสินค้าในตัวเว็บได้
ด้วยระบบ Woo-Commerce ตะกร้าสินค้าที่ติดตั้งให้ เพื่อสะดวกต่อทั้งเจ้าของธุรกิจและลูกค้า
ใช้ระยะเวลาดำเนินการทำเว็บ 3-4 สัปดาห์